Köptrygghet

Netbil ingår i Biliakoncernen. Bilia är noterat på Nasdaq, Stockholm vilket borgar för en stabil ägarsituation. Nedan följer ett utdrag ur villkoren:

MRF-Medlem

Vi är medlemmar i Motorbranchens Riksförbund. Detta innebär att vi följer alla de regler och krav detta för med sig gällande garantier och etiska regler. För dig som kund hos Netbil ger detta en extra trygghet! Till alla privatkonsumenter ingår även en extragaranti på 6 månader eller 500 mil på personbilar som är yngre än 8 år och har gått mindre än 15000 mil

Läs vidare om MRF på www.mrf.se

Utförliga tester

Hos oss på Netbil kan du alltid lita på att ditt bilköp inte medför några överraskningar! Vår filosofi är att på ett opartiskt och korrekt sätt beskriva bilen som den är. Bilen varudeklareras och du har full insyn i testprotokollet via vår hemsida. Testerna genomförs av utbildade externa biltestare.

Budgivargaranti/transparens - rätt att ta del av budlistan

Vi har som enda internetauktionssajt en budgivningstransparens som innebär att du som vinnare kan ta del av vem som ligger bakom de fem högsta buden under ditt bud. 
 

Inga hemligheter

Vår filosofi är att vara så transparanta som möjligt för vi har inget att dölja! Dessutom garanterar vi att vi själva inte "trissar" priserna på auktionen. Du har möjlighet att se bilen på våra anläggningar i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö. Efter en vunnen auktion har du alltid möjlighet att se bilen och godkänna den och därefter genomföra köpet. Du talar direkt med oss på Netbil för att få all den information som behövs för ditt bilköp.

Extra trygghet

Du kan teckna vår Netbilförsäkring med ett utökat maskinskadeskydd. Den meddelas i samarbete med If Skadeförsäkring och ger dig en extra trygghet.

Netbils ansvar för fordonets skick

Netbil tar ansvar för bilens beskrivna skick och skulle det visa sig att bilen är behäftad med fel som fanns vid leveransen och som inte framgår av beskrivningen och heller inte beror på allmänt slitage, bristande underhåll, eller fel som kan förväntas uppstå med tanke på fordonets ålder och miltal eller som är att betrakta som normalt kommer givetvis Netbil att åtgärda felet. Netbil följer MRFs villkor gällande garantier och reklamationer. Eventuell radiokod som kan höra till fordonets radio är något som vi ej tar fram om denna saknas. 

Reklamation

Om du är konsumet gäller Konsumentköplagens regler kring reklamationer. Du har en reklamationstid om totalt tre år och skall reklamera felet inom skälig tid från det att felet upptäcks eller bort upptäckas. Meddelande som lämnas inom två månader från det att köparen märkt felet skall alltid anses vara lämnade i rätt tid. Om felet upptäcks inom en tid av sex månader presumeras felet ha funnits innan köpet om inte annat visas. Om en reklamation skall påtalas bör detta anmälas till Netbil via telefon. Kundtjänst anvisar rätt person hos Netbil som är behörig att motta reklamationsanmälan. Det går även bra att maila eller skriva till oss på info@netbil.se. Tillsammans med den som reklamerar försöker Netbil reda ut situationen genom en överenskommelse. Skulle oenighet råda om reklamationen skall accepteras skall fordonet besiktigas hos Netbil eller av dessa utsett företag. Kostnaderna i samband med detta står Netbil för om det visar sig att felet skall avhjälpas av Netbil. Om fortfarande oenighet råder rekommenderar Netbil att köparen vänder sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Netbil följer alltid nämndens beslut. Netbil förbehåller sig dock rätten att återköpa fordonet till försäljningspriset med avdrag för eventuellt brukande i det fall ett väsentligt fel konstateras. För dig som är näringsidkare gäller Köplagens regler angående påtalande av fel. Köpet anses alltid skett i befintligt och godkänt skick.

Trygghetsgaranti

Netbil erbjuder en tilläggsgaranti för de flesta fordon.  Se vilkoren under fliken Tjänster - Garantier.

Försäkring

Netbil tillhandahåller en helförsäkring gällande i 14 dagar för fordonet. Har fordonet en giltig vagnskadegaranti tillhandhålls en halvförsäkring. Efter denna period erhålles ett konkurrenskraftigt försäkringserbjudande där du får  rabatt på första och andra årspremien. Försäkringsgivare är IF. Försäkringsvillkoren framgår under fliken Tilläggstjänster - Försäkring.